Sunday, March 30, 2014

adolygiad yr e-lyfr

Dw i wrthi'n defnyddio e-lyfr Alberto. Mae yna lawer o benodau fel bydd gen i ddigon i wrando arnyn nhw am sbel. Recordiwyd yn araf ac yn gyflym; mae sgriptiau lliwgar yn Eidaleg ac yn Saesneg. Mae Alberto'n sôn am y modd gorau i ddysgu Eidaleg, neu unrhyw iaith tramor, sef "modd naturiol," ac am wella'ch hun. Rhain ydy'r pynciau mae o wedi bod yn sôn amdanyn nhw'n aml yn ei wefan hyd yma, ond mae o wedi eu datblygu'n helaeth yn yr e-lyfr.

No comments: