Monday, March 31, 2014

y drwydded yrru

Mae fy merch ifancaf newydd gael y drwydded yrru. Mae ganddi hi "permit" ac roedd hi'n medru gyrru os oes un o'i rhieni'n eistedd yn ei hymyl. Dw i newydd ei gweld hi'n gyrru i'r ysgol i ymarfer dawnsio (does dim ysgol heddiw) drwy'r ffenestr. Mae'n rhyfedd. Does dim rhaid i mi fynd â hi o gwmpas yn y car o hyn ymlaen.

No comments: