Friday, March 28, 2014

llysgenhadaeth tensho 3

Maen nhw'n dweud bod artist enwog a gafodd ei eni yn Fenis, sef Tintoretto wedi cael ei gomisiynu i baentio portread o un o'r pedwar bachgen, ond mae'r portread hwnnw ar goll .... hyd at ddiweddar. Cafodd o ei ddarganfod yng ngogledd Eidal. Mab y Tintoretto a oedd yn gystal artist â'i dad a wnaeth. Cawn wybod sut olwg gafodd yr hogyn, Mancio bellach.

No comments: