Monday, March 10, 2014

thermostat

Cafodd drwsio'r thermostat am y trydydd tro heddiw. Pan fethodd ein un ni fisoedd yn ôl, daeth y trydanwr cyfarwydd a gosod un newydd. Roedd rhaid iddo ddod eto i addasu peth bach wedyn. Pan wrthododd y thermostat newydd weithio'n dda eto, doeddwn i ddim eisiau gwneud galwad ffôn arall ac felly roeddwn i'n ceisio ymdopi gan reoli'r tymheredd fy hun. Wedi wythnosau, roeddwn i'n gorfod ei alw fo o'r diwedd, a dyma fo'n dod ar unwaith a gosod un arall sydd i fod i weithio'n dda. Mae popeth yn iawn rŵan. Dw i'n gwybod dylwn i fod wedi ei ffonio fo'n gynt, ond mae'n anodd imi ofyn am gymorth. Mae hyn yn y gwaed!

No comments: