Friday, March 7, 2014

gwrthod margarîn

"Wneith hwn les i chi?" ydy'r cwestiwn a ofynnir yn aml gan fy mab ifancaf yn ddiweddar wedi iddo ddarllen am y bwyd y mae aelodau tîm Chelsea'n ei gael. Margarîn oedd y pwnc diweddaraf. Honnodd ddylen ni fwyta menyn go iawn yn hytrach na margarîn oherwydd mai mwy naturiol ydy menyn. Dw i'n gwybod bod olew llysiau wedi'i hydrogenu ddim yn hollol iach, ond y rheswm nad oeddwn i'n prynu menyn ar gyfer ein bara ni ydy ei fod o'n anodd ei daenu yn hytrach na cholesterol y menyn. Roeddwn i'n cofio gwraig gweinidog yn defnyddio (dros 20 mlynedd yn ôl!) hanner menyn a hanner olew wedi'u cymysgu ac ail galedu. A dyma brofi un a ches i ganlyniad hyfryd. Mi sgrifenna' i am y cynnyrch yfory gan fod y post hwn yn mynd yn rhy hir.

No comments: