Wednesday, March 5, 2014

llefrith

Dw i'n gwybod bod popeth yn llawer drytach yn Hawaii oherwydd y rheswm amlwg ond doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ddrud nes i frawd fy ngŵr bostiodd llun a dynnodd mewn archfarchnad yno pan oedd o'n ymweld ei dad yn ddiweddar. Mae galwyn o lefrith yn costio bron i $9; roeddwn i'n meddwl bod ein pris ni yn Oklahoma'n uchel iawn - bron i $5. Fedra i ddim cwyno.

No comments: