Thursday, March 6, 2014

awyr y môr

"Mi wneith les iti," meddai mam, nid mam Begw ond mam homestay fy merch yn yr Eidal. Mae gan fy merch ddolur gwddf. Er bod hi wedi bwyta pentwr o oren hyfryd o'r Eidal, roedd hi'n dal i deimlo'n ddrwg. A dyma'r fam yn awgrymu iddi fynd i'r traeth i anadlu awyr y môr. Mae'n braf bod y teulu'n byw'n agos at y môr, a dyma fy merch yn ufuddhau iddi. Dwedodd fod hi'n teimlo'n well. 

No comments: