Sunday, March 23, 2014

ebook gan alberto

Roedd Alberto wrthi am fisoedd yn creu e-lyfr i ddysgwyr yr Eidaleg - oriau o awdio yn Eidaleg araf a cyflym ynghyd â thestunau yn Eidaleg a Saesneg. Mae o newydd ei orffen. (A dweud y gwir, dw i newydd ddarganfod am hyn wedi'r siwrnai ddiweddaraf.) Roeddwn i'n barod i'w brynu oherwydd fy mod i'n gwybod bod ei modd yn effeithiol wedi ei ddilyn am fisoedd. Does angen tystiolaethau gan y lleill na "30-day money back guarantee" arna i. A dyma brynu'r e-llyfr ar unwaith. Mae gan Alberto lais ac acen bleserus fel dw i byth yn blino arno fo. Camp enfawr ydy hon, ac yntau ond 18 oed. Dw i'n gwybod y byddai'n gwrando ar yr e-llyfr hwn dro ar ôl tro.

No comments: