Tuesday, March 11, 2014

cur pen

Roedd gen i gur pen ofnadwy ers dydd Sul. Ceisiais beidio cymryd moddion ond defnyddio dulliau naturiol - yfed llawer o ddŵr a the camomile, cerdded, stretsio, pwyso efo'r bysedd. Dw i'n meddwl mai'r dull a weithiodd yn y diwedd oedd y pwyso efo'r bysedd. Roeddwn i'n pwyso'r gwadnau am ryw ddeg munud. Wedi hynny dechreuais deimlo'n well. Heddiw mae'r cur pen wedi mynd yn llwyr. Mi fyddai wedi bod yn hawdd iawn cymryd cwpl o Tylonol ond mae'n llawer gwell fel hyn.

No comments: