Saturday, March 29, 2014

drôr y dydd

Un o'r rhaglenni teledu a welais efo fy mam yn Tokyo sydd yn eich dysgu sut i drefnu'ch tai. Anogodd drefnu un drôr/silff y dydd. Os ceisiwch wneud y tŷ cyfan, cewch chi'ch digalonni ac mae'n debyg rhowch chi'r gorau iddi. Syniad ardderchog! Penderfynais gymryd y cyngor. Mi wnes i dacluso rhyw ddeg o'r droriau bellach. Mae'n anodd credu fy mod i wedi cadw cymaint o bethau diangen ynddyn nhw. Dw i'n teimlo'n llawer gwell a bwriadu dal ati, dim bob dydd efallai ond mor aml y bo modd.

No comments: