Thursday, March 27, 2014

llysgenhadaeth tensho 2

Cafodd y bechgyn groeso mawr lle bynnag aethon nhw. Cawson nhw eu derbyn yn gynnes gan Bab a'i olynydd ar ôl i'r cyntaf farw'n sydyn. Ysgrifennwyd amdanyn nhw yn yr Eidal yn ogystal â'r gwledydd eraill yn Ewrop. Wedi cyflawni'r nod yn llwyddiannus, hwylion nhw adref yn wynebu caledi caletach na'r siwrnai arall dim ond i wybod bod gan Japan arglwydd newydd nerthol a oedd yn gwahardd Cristnogaeth. Gadawodd un ei ffydd; fu farw dau'n ifanc o afiechyd; cafodd un ei ferthyru'n erchyll. 

No comments: