Saturday, March 22, 2014

yn ôl

Dw i newydd ddod adref yn ddiogel wedi treulio wythnos hyfryd efo fy mam yn Japan. Doeddwn i ddim yn medru gweld blodau ceirios y tro 'ma gan ei bod hi'n dal yn oer. O leiaf roedd y coed ger fflat fy mam yn llawn o flodau hardd. Rhaid dweud bod y bwyd yn Japan yn orau yn y byd. Ces i fy nifetha wrth wledda arno fo drwy'r dydd bob dydd am wythnos. Ar ddiwedd y diwrnod beth allai well na ymlacio mewn bath braf Japaneaidd. Yr unig beth a gollais oedd y rhyngrwyd.

No comments: