Sunday, March 2, 2014

pianydd annisgwyl

Es i a'r teulu i ginio arbennig a drefnwyd i godi pres ar gyfer clwb pêl-droed yr ysgol. Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer a dweud y gwir gan mai braidd yn siomedig oedd y cinio spaghetti diweddaraf, ond ces i fy siomi ar yr ochr orau. Roedd y bwyd yn ogystal â'r adloniant yn hyfryd. Mwynheais y band yn fawr iawn yn enwedig y pianydd a oedd yn gwisgo fel ffarmwr a ddaeth i'r llwyfan ar ôl ei gwaith. Rodd o'n ardderchog! Roedd ei fysedd yn hedfan ar draws yr allweddell yn fedrus ac am hanner munud roedd ei droed dde'n prysur chwarae rhai nodau! 

No comments: