Monday, March 24, 2014

hanes fy mam

Cafodd gomisiwn gan fy ail ferch wrth gychwyn am Japan y tro 'ma, hynny ydy, mae hi eisiau i mi recordio hanes fy mam. Tasg enfawr ydy hon gan fod fy mam wedi mynd trwy anhygoel o bethau yn ei bywyd hir (92 oed.) Ar ben hynny, fedrwn i ddim defnyddio cyfrifiadur oherwydd nad oes rhyngrwyd yn nhŷ fy mam. Penderfynais i ddefnyddio fy nghamera a recordio ond rhan o'i bywyd. Roedd fy mam yn arfer adrodd ei phrofiadau o dro i dro (llawer gwaith!) wrth i mi dyfu ond roedd hi'n adrodd yn rhannol. Hwn ydy'r tro cyntaf i mi ei chlywed hi'n adrodd am y cyfnod pan oedd hi'n gorfod gweithio'n ferch ifanc o 13 oed hyd at 19 oed. Roedd yn hynod o ddiddorol a dweud y gwir. Adroddodd hi am awr a mwynheais yn fawr iawn.

No comments: