Wednesday, March 12, 2014

cynghorion i fy merch

"Dw i eisiau mynd ar wibdaith i Fenis dros y penwythnos 'ma. Oes gen ti unrhyw gyngor ychwanegol?" meddai fy merch yn y Marche. Mae'n anodd credu bod hi'n medru gwneud hynny fel peth cyffredin. Siaradon ni am Fenis o'r blaen wrth gwrs, ond dw i newydd gofio rhai pethau pwysig, a dyma ddweud wrthi hi:

Paid ag eistedd yn Piazza San Marco er bod yna lawer o dwristiaid sydd yn gwneud yr union beth. Mae hyn yn anghwrtais a chewch chi'ch dirwyo weithiau.

Paid â bwydo'r colomennod er bod hyn yn atyniad i'r twristiaid. Mae'r colomennod yn cludo germau a dinistrio'r adeiladau gwerthfawr.

Paid â phrynu gan y gwerthwyr anghyfreithlon sydd gan eu nwyddau ar lain wrth y ffyrdd; maen nhw'n dinistrio'r masnachwyr cyfreithlon.

Fy nghyngor olaf oedd: paid â cheisio gwneud gormod ond mwynha fynd ar goll.


No comments: