Monday, March 3, 2014

yr eira olaf (efallai)

Cawson ni eirlaw ddoe a dyma'r ysgolion ar gau heddiw am y trydydd tro yn y gaeaf hwn. Roeddwn i yn yr eglwys yn gynnar yn paratoi coffi pan ddechreuodd yr eirlaw. Cafodd y gwasanaeth ei ganslo wedyn ac roedd rhaid i mi yrru adref yn araf ar y ffyrdd peryglus. Mae'n heulog heddiw ond yn oer iawn ac yn ddistaw oherwydd nad oes fawr o draffig. Efallai mai hwn ydy eira olaf y tymor.

No comments: