Tuesday, March 4, 2014

lucrezia

Dw i newydd ddarganfod gwefan arall wych ar gyfer dysgu Eidaleg, sef "Learn Italian with Lucrezia." Merch 21 oed, myfyrwraig o Trieste ydy'r awdures. Mae hi'n sgrifennu blog a chreu fideo ar You Tube'n esbonio'r gramadeg, geiriau yn ogystal â thrafod diwylliant Eidalaidd. Dw i'n hoff iawn o'i hacen. Braf gweld pobl ifanc yn ymdrechu'n galed i helpu dysgwyr.

No comments: