Thursday, March 13, 2014

mynd i japan

Mae blwyddyn gyfan wedi mynd ers i mi a fy merch fynd i Japan y llynedd. Dw i'n mynd eto, ar fy mhen fy hun y tro hwn. Mi adawa' i yfory a dychwelyd mewn wythnos os yr eith popeth yn iawn. Fydda i ddim yn mynd ar wibdaith ond helpu fy mam yn ei fflat yn bennaf. Cafodd Tokyo eira trwm anarferol yn ddiweddar. Gobeithio ei fod o wedi toddi erbyn hyn.

No comments: