Saturday, March 8, 2014

yn lle margarîn

Dyma'r cynhwysion a'r dull ar gyfer Hanner Menyn:

Fenyn ar dymheredd ystafell - hanner pwys
Olew o ansawdd uchel - hanner pwys
Halen (os nad oes halen yn y menyn) - 1/2 neu 1 llwyaid de

Cymysgwch y menyn efo cymysgwr trydan am funudau.
Ychwanegwch yr olew tipyn ar y tro (pwysig!) a dal i'w cymysgu nhw nes eich bod chi'n cael past llyfn.
Ychwanegwch yr halen at eich dant.
Llenwch ddwy gwpan efo'r cymysgedd a'u cadw nhw yn yr oergell.

No comments: