Saturday, June 6, 2015

blog arall

Fel mae Alberto a Johan yn dweud bob amser (a dw i'n cytuno'n llwyr) mai modd gwych i ddysgu iaith arall ydy gwrando/darllen pethau dych chi'n ymddiddori ynddyn nhw yn yr iaith honno. Ym mhost diweddaraf BluOscar, sgrifennodd o am daith gerdded efo un o'i ddarllenwyr, sef AnnaLivia sydd yn byw yn Montreal a siarad Ffrangeg fel ei mamiaith. Mae ganddi flog hyfryd ei hun o'r enw Mes Carnets Vénitiens. Dw i newydd ei ychwanegu at fy rhestr blogiau fel bydda i'n cael darllen am Fenis yn Ffrangeg. 

No comments: