Saturday, June 20, 2015

canlyniad y gystadleuaeth

Enillais i ddim. Roeddwn i'n meddwl bod fy un i braidd yn dda, ac eto dw i'n gweld yr enillwyr wedi gwneud llawer gwell. Dw i'n sylwi rŵan mai cynnwys pobl yn y llun yn help mawr. Doeddwn i ddim eisiau ymddangos yn y llun a dweud y gwir! O wel, mae'r suspense wedi drosodd. Dw i'n hoffi'r llun a gafodd yr ail wobr. Roedd gan y dyn syniad diddorol. Argraffodd y geiriau ar y crysau-T, heb Photoshop, "Dw i'n hoffi Français Authentique!" "....Me too!" Dyma fy un i. Ofynnais i ddim cymorth fy mab! :)

No comments: