Saturday, June 27, 2015

clwt o laswellt

Mae fy mab ifancaf sydd yn torri'r lawnt erbyn hyn. Wrth iddo ddechrau'r prynhawn 'ma, gofynnais iddo adael clwt o feillion ar gongl yr iard. Ar gyfer y cwningod ydy o. Maen nhw'n dod a mynd drwy'r amser; efallai bod nhw'n gorfod symud o gwmpas o iard i iard wrth i'r bobl dorri'r lawnt. A dweud y gwir, dwedodd fy mab fod cwningen wedi dianc o wely iris pan ddechreuodd dorri'r glaswellt o'i amgylch. Gobeithio y byddan nhw'n dod i'r clwt a adawyd.

No comments: