Monday, June 22, 2015

sul y tadau hapus

Cafodd fy ngŵr negeseuon ar gyfer Sul y Tadau gan ein plant ni yn Japan, Iwerddon, Floria a Texas. Diolchodd un o'r merched i'w thad am ei dysgu (drwy ei esiampl) sut i fwyta'n economaidd yn ystod siwrneiau! Creodd y mab ifancaf, yr unig blentyn sydd cartref, neges unigryw. (Efallai fod o wedi cael y syniad gan fy ngwaith an-fuddigol.)

No comments: