Friday, June 19, 2015

o iwerddon

Mae fy nwy ferch yn dal i gael amser hyfryd yn Iwerddon. Un diwrnod roedden nhw wrth eu boddau'n marchogaeth am bum awr. Heddiw aethon nhw i Belfast yn ymweld ag amgueddfa Titanic. Cawson nhw wahoddiad yr un pryd gan Roger ai deulu yno i aros efo nhw dros y penwythnos. Astudiodd fy ngŵr a Roger ym Mhrifysgol Indiana yr un cyfnod; mae gwraig Roger yn dod o Abertawe. Roedd fy nhrydedd ferch yn fabi fach pan oedden ni yno. Mae'n anhygoel byddan nhw'n gweld ei gilydd ar ôl cynifer o flynyddoedd.

No comments: