Thursday, June 4, 2015

yn nulyn

Wedi setlo i lawr yn eu llety cyfforddus, dechreuodd fy nwy ferch fynd o gwmpas Dulyn. Ymunon nhw â thaith gerdded a dywyswyd gan arweinydd gwybodus. Aethon nhw efo rhai o'r grŵp sydd yn dod o Loegr, yr Almaen, Denmarc, Canada i dafarn am ginio ar ôl y daith. Roedd fy merch ifancaf wrth ei bodd yn bwyta stiw cig eidion Gwyddelig. Dwedodd fy merch arall fod ei chwaer yn cael amser bendigedig. Gofynnais, "beth amdanat ti?" "Mae'n well gen i Gymru," meddai! 

No comments: