Thursday, June 18, 2015

fideos patricia

Des i ar draws cyfres arall o fideos Ffrangeg ar You Tube. Patricia ydy'r tiwtor sydd yn siarad  yn Ffrangeg yr unig (yn araf) am bynciau amrywiol o'r gramadeg, ynganiad, ymadroddion, diwylliant, cynghorion defnyddiol a mwy. Maen nhw'n dda iawn. Dw i wedi gweld sawl fideo a bwriadu gweld y gweddill i gyd. Roeddwn i'n sylwi bod hi'n siarad efo'i dannedd ar gau'n aml. Gwelais ddynes Ffrengig arall yn gwneud yr un peth. Efallai mai tafodiaith neu debyg ydy hynny. Un peth arall roeddwn i'n ei sylwi - llyfr mawr am erddi Japaneaidd ar y silff tu ôl iddi. :)

No comments: