Wednesday, June 3, 2015

paul noble

O'r diwedd cyrhaeddodd awdio Paul Noble (dwy wythnos yn hwyr.) Mae ganddo ddull hollol anarferol. Dim llyfrau ar wahân i un tenau ar gyfer gwybodaeth sydyn. Dim gramadeg, cyfarchion, enwau dyddiau'r wythnos, ayyb. Dechreuodd y wers gyntaf gan ddysgu sut i ddweud "dw i wedi..." Roedd mor hwyl fel roeddwn i eisiau dal i  wneud y gwers efo fo a'r Ffrances. Dw i'n hoffi ei acen Seisnig hefyd. Dw i'n fodlon fy mod i wedi canolbwyntio ar wrando ar Ffrangeg heb wthio fy hun i siarad hyd yma. Wedi gwrando ar awdio Ffrangeg, yn enwedig rhai gan Johan yn ddwys ers misoedd, dw i'n deall llawer mwy nag o'r blaen ac yn barod i ddechrau ymarfer siarad. 

No comments: