Friday, June 12, 2015

peth gwahanol

Bydda i'n mynd am dro yn y bore cynnar neu ar ôl machlud yr haul fel arfer yn ystod y tymor poeth oherwydd nad ydw i'n hoffi gwres. Heddiw fe wnes i rywbeth gwahanol; es i am dro am ddau o'r gloch yn y prynhawn oherwydd; 1. bydd ychydig o heulwen yn gwneud lles i mi (roeddwn i'n gwisgo het, sbectol haul a chrys efo llawes hir er mwyn amddiffyn fy hun rhag pelydrau UV); 2. fyddai neb yn torri lawnt heb sôn am fynd am dro ar yr adeg honno; 3. mae'n iachus chwysu. (Mae'n well gen i aros mewn lle oeraidd a byth yn chwysu.) Fe wnes i gyflawni popeth a dw i'n teimlo'n braf wedi cael cawod sydyn. Rŵan dw i'n sgrifennu fy mlog wrth lyfu popcicle a rhoi cip ar y gêm pêl-droed rhwng Cymru a Gwlad Belg o bryd i'w gilydd.

No comments: