Thursday, June 25, 2015

diod, pysgodyn, gwenwyn

boisson, poisson, poison - maen nhw'n ofnadwy o debyg i'w gilydd yn Ffrangeg. Byddai'n hawdd i ddysgwyr eu cymysgu nhw a chreu comedi o flaen y Ffrancwyr. Dw i'n mwynhau dysgu Ffrangeg beth bynnag. Dw i ddim yn darllen llyfrau gramadeg rŵan ond gwrando ar CD, awdio ar You Tube ayyb yn ceisio trochi fy ymennydd yn Ffrangeg dealladwy, a dw i'n ceisio dweud rhywbeth efo CD Paul Noble bellach. Y cam nesaf bydd defnyddio cwrs cyntaf Johan. Edrycha' i ymlaen.

No comments: