Tuesday, June 2, 2015

yn ddiogel yn nulyn

Deffrais am bump y bore 'ma wrth feddwl am fy nwy ferch yn cychwyn ar eu siwrnai, yn enwedig fy merch ifancaf 18 oed sydd yn teithio tramor ar ei phen ei hun am y tro cyntaf. Roeddwn i'n falch o weld neges sydd yn dweud bod nhw wedi cyfarfod ei gilydd ym maes awyr Dulyn. Maen nhw yn eu llety bellach yn ddiogel. Gadawodd fy merch ifancaf ei siaced adref ar ddamwain. Roedd yn rhy hwyr erbyn iddi sylweddoli, ac felly rhaid cael benthyg siaced Adias ei thad a aeth â hi i faes awyr Tulsa!

No comments: