Tuesday, June 9, 2015

cwc, mis mehefin

Cynhaliwyd CWC (Coffee with a Cop) yn siop coffi Starbucks yn Norman, Oklahoma bore ddoe. Y tro 'ma daeth cynifer o officers mae fy merch hynaf yn eu nabod yn dda, ac felly roedd hi wrth ei bodd yn tynnu lluniau a saethu fideo. Dw i'n llawn edmygedd eto o Heddlu Norman sydd gan syniadau creadigol i hyrwyddo perthnasau cadarnhaol rhwng yr Heddlu a'r trigolion. Cyhoeddodd y gŵr y bydden ni'n ymweld â'n merch yr ail wythnos fis Awst ac ymuno â CWC.

No comments: