Monday, June 15, 2015

torri ewinedd

Wrth i'w chwiorydd fwynhau eu gwyliau yn Iwerddon, ar fy mab ifancaf mae'r ddyletswydd i ofalu am y ddau fochyn cwta. Mae o'n gwneud y gwaith yn ffyddlon ond mae un peth rhy anodd iddo ei wneud sef torri eu hewinedd. Roedd o wrthi'n hir ddoe efo fy nghymorth. Gosodon ni un ar raced tenis hyd yn oed yn ôl syniad ar You Tube, ond na, roedd rhaid i ni roi'r gorau iddi. Penderfynon ni aros nes i fy merch ifancaf ddod adref yr wythnos nesaf. 

1 comment:

Yvonne said...

May I make an appointment for a manicure, please? :-)