Sunday, June 7, 2015

dim "ticks"

Mae fy nwy ferch yn cael amser gwych yn Iwerddon. Gyrron nhw lun ohonyn nhw'n gorwedd ar laswellt toreithiog yn yr heulwen; maen nhw'n gwenu'n braf. Tu hwnt i amgyffred ydy hyn yn Oklahoma neu'r rhan fwyaf o'r taleithiau yn America. Dylen ni bob amser fod yn wyliadwrus o ticks a feiddia' i ddim cerdded ar laswellt heb chwistrellu pryfed heb sôn am orwedd arno fo. Aaaaa, maen nhw'n cael eu difetha.

No comments: