Saturday, June 13, 2015

y pumed cyfweliad

Mae Alberto o Italiano Automatico newydd wneud fideo arall efo ei ffrindiau'n cyfweld pobl yn Brescia lle mae o'n byw. Mae'n ymddangos yn hynod o anodd cyfweld pobl ar strydoedd gan eu bod nhw ar brys ac yn amheus o bawb sydd gan gamera fideo a gofyn cwestiynau. Dewisodd o le gwych y tro 'ma sef Castello (y castell yn y dref.) Roedd y bobl yn ymddangos yn fwy parod i siarad, ac fel canlyniad, mae'r cyfweliad yn fwy diddorol a doniol. Mae'r olygfa'n fy atgoffa i o'r diwrnod treuliais yno efo ffrind i mi yn yr haf diweddaf.

No comments: