Wednesday, June 24, 2015

penblwydd fy merch yn japan

Penblwydd fy ail ferch ydy hi heddiw. Gan ei bod hi mor brysur yn ei gwaith, doedd ganddi amser i wneud dim arbennig ond prynu sushi a darn o gacen mewn siop a'u bwyta yn ei fflat ar ôl mynd adref am 9 o'r gloch. (Mae'r sushi'n edrych yn flasus iawn yn annhebyg i rai sydd ar gael yma.) Cawson ni sgwrs sydyn drwy Skype y bore 'ma. Dw i'n hapus clywed bod hi'n fodlon efo'i swydd a'r cydweithwyr heb sôn am ei fflat dwt, ac yn anad dim y ffaith ei bod hi'n cael byw a gweithio yn Japan. Bydd ei thad yn ymweld â hi mewn wythnosau a gobeithio bydda innau'n cael ei gweld hi cyn hir yn Japan.

No comments: