Sunday, June 14, 2015

sw

Mae gynnon ni gynifer o wiwerod, adar, cwningod. Maen nhw'n hoffi dod i'n hiard ni'n aml oherwydd, dw i'n meddwl, nad oes gynnon ni gi. Maen nhw'n ddiogel ynddi oni bai bod ambell i gath neu'r cŵn dros nesaf ddringo'r ffens a dod i mewn. Aelod diweddaraf y sw ydy crwban bach. Mae o'n dod a mynd fel y myn. Enwais i fo Totoro.

No comments: