Wednesday, June 17, 2015

cerdded

Fel arfer bydda i'n gorfod cerdded yn yr un gymdogaeth; mae'n dipyn o her mynd allan ohoni hi oherwydd y traffig ceir a dw i ddim yn hoffi gyrru i le arall er mwyn cerdded. Roedd hi'n braf y bore 'ma felly pan ges i gyfle i gerdded o gwmpas tir yr ysgol uwchradd yn ddistaw bach tra oeddwn i'n aros am fy mab a oedd yn rhedeg efo'r tîm cross country. Roedd hi'n gymylog, ddim yn boeth a welais neb ar wahân i'r tîm. Dw i eisiau cerdded ar ffyrdd gwahanol y  tro nesaf tra bydda i'n aros.

No comments: