Tuesday, June 23, 2015

diwrnod cyntaf

Heddiw ydy'r diwrnod cyntaf o waith i fy mab ifancaf 15 oed; dechreuodd o weithio'n rhan amser yn y siop hufen iâ lle mae fy mhlant i gyd ac eithrio fy merch hynaf yn gweithio, un ar ôl y llall dros flynyddoedd. Rhaid dweud mai'r siop a helpodd y plant i fynd i'r brifysgol, ac i'r Iwerddon yn achos fy merch ifancaf. Mae hi'n cyflogi nifer o ddisgyblion yr ysgol uwchradd leol ac weithiau mae'n edrych fel pe bai hi'n cael ei rhedeg ganddyn nhw!

2 comments:

Yvonne said...

It's good your children aren't afraid to do some work!

Emma Reese said...

All of them work to pay for their education (after high school) or get scholarships. :)