Friday, July 10, 2015

ar y bryn

Mae'r gŵr yn Japan ar hyn o bryd am fusnes. Galwodd heibio i Kobe ar ei ffordd lle roedden ni'n arfer byw ynddo am bum mlynedd. Wedi gweld y ffrindiau annwyl yno, aeth hefyd i'r fynwent lle mae llwch fy nhad yn gorffwys ym medd yr eglwys. Mae'r fynwent ar y bryn wedi'i hamgylchynu gan goed trwchus. Mae gan y bedd olwg siriol yn cymharu â'r lleill o'i gwmpas. Argraffwyd arno fo, "yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni."

No comments: