Monday, July 27, 2015

y crogdlws

Des i o hyd i E-lyfr byr efo MP3 ar gyfer dysgwyr Ffrangeg. Yr awdures sydd yn darllen efo'i acen goeth yn araf ac yn glir. Gorffenodd y sampl hwn pan ddechreuodd y stori droi'n gyffroes fel byddwn i eisiau gwybod beth fyddai'n digwydd. Does dim byd annisgwyl ar ddiwedd y stori, ond dw i'n hoff iawn o ddiwedd hapus ac felly dw i'n fodlon. Ches i ddim problem darllen oherwydd defnyddir strwythur syml a'r amser presennol gan amlaf efo geirfa hwylus ar bob tudalen. Bydda i'n gwrando arni hi nifer o weithiau cyn dechrau ar y ddwy stori  arall yn y llyfr.

No comments: