Sunday, July 19, 2015

diwedd siwrnai arall

Mae'r mab hynaf a'i ffrindiau'n dychwelyd i Texas heddiw wedi treulio pythefnos yn Uganda  yn gwirfoddoli mewn ysbyty. Doedd dim rhyngrwyd ar gael tra oedden nhw yno, ac felly chlywais i ddim oddi wrtho fo nes iddo gyrraedd maes awyr Uganda ddoe i hedfan yn ôl. Roedden nhw'n bwriadu gweld Llundain yn sydyn ar eu ffordd oherwydd bod ganddyn nhw wyth awr ym maes awyr Heathrow. Dw i heb glywed y newyddion diweddaraf ond yn siŵr y bydd o'n postio lluniau a sylwadau ar Face Book cyn hir.

No comments: