Thursday, July 23, 2015

bwrw pob math o bethau

Yn ogystal â chŵn a chathod, hen wragedd a ffyn, mae'n bwrw barfau llyffantod, brogaod, hyd yn oed gwayw-fwyeill. Yn ôl Gweiddi, mae pob math o bethau'n bwrw o'r nefoedd yn y tywydd garw. Dwedir yn Japan, "mae'n bwrw pridd a thywod." Roeddwn i'n meddwl hyd yma bod hyn yn golygu bod hi'n bwrw cymaint fel gallai achosi tirlithriad. Ces i fy synnu'n gwybod o newydd mai ond am sŵn mae'r geiriau yn cael eu defnyddio. Mae'n rhy gymhleth esbonio sut mae Kanji yn gweithio, felly dyma fo.

No comments: