Tuesday, July 7, 2015

mwy o law

Roeddwn i'n meddwl bod y tymor glaw yn Oklahoma wedi drosodd, ond pa mor anghywir roeddwn i. Dechreuodd hi fwrw glaw'n drwm eto a bydd hi am bara am ddyddiau nesaf. Er gwaethaf y tywydd, roedd rhaid i mi fynd i siopa'r bore 'ma. Aeth fy merch efo fi i gael torri ei gwallt. Roeddwn i'n wlyb socian wrth gerdded ar faes parcio Walmart ond roedd hi'n sych braf oherwydd ei bod hi'n gwisgo côt law a brynodd yn Llundain! 

No comments: