Wednesday, July 22, 2015

llewes ffyrnig

O'r diwedd dwedwyd yr hyn dylai gael ei ddweud, gan hogan ddel 23 oed o South Dakota. Tomi Lahren ydy ei henw hi. Er gwaethaf ei hoedran, cafodd hi gyfrifoldeb i gynnal rhaglen teledu wleidyddol flwyddyn yn ôl i gyfweld ei gwesteion a mynegi ei barn. Mae'n anhygoel o adfywiol clywed hi'n dweud yn glir ac yn ddewr meddyliau'r nifer o bobl sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau. Dw i a'r teulu'n ei chefnogi cant y cant!

No comments: