Friday, July 17, 2015

futon handi

Mae taith fusnes y gŵr yn dirwyn i ben. Cyn cychwyn adref, aeth i ymweld â fy mam am oriau ac wedyn i fflat ein merch yn Tokyo i dreulio diwrnod a hanner efo hi. Mae hi newydd brynu futon a dillad gwely dros ei thad (a dros ei gwesteion yn y dyfodol.) Mae'n gyfleus ac edrych yn gyfforddus. 

No comments: