Thursday, July 9, 2015

at gyfeiriad arall

Es i â fy mab ifancaf i'r ysgol y bore 'ma am 6:30 iddo redeg efo'r tîm cross country, a mynd am dro tra oeddwn i'n aros amdano fo. At gyfeiriad gwahanol es i'r tro hwn. Es i'r De a throi i'r dde. Downing Street, un o'r prif strydoedd prysur yn y dref ydy hon, ond mae hi'n rhedeg yng nghanol ardal breswyl tuag at y gorllewin. Roedd y stryd yn ddistaw ac yn lân efo coed enfawr ar y ddwy ochr. Doedd neb yn symud ar yr adeg honno. Cerddais yn hamddenol heb wrando ar fy iPod er mwyn clywed sŵn y natur. Roeddwn i'n gobeithio troi i'r chwith i barhau fy ngherdded, ond aeth y ffwrdd i ben yn sydyn. 

No comments: