Saturday, July 11, 2015

ffeindio erthyglau

Yn aml iawn nad oes gen i ddigon o bethau i ddarllen i ymarfer fy Eidaleg. Dw i ddim eisiau dim byd diflas. Rhaid bod y pwnc yn ddiddorol er mwyn i mi ddal ati ddarllen. Pan na fedra' i ffeindio newyddion diddorol ar dudalen il Gazettino, bydda i'n teipio, "sut i wneud...." (yn Eidaleg) a chael gwefannau amrywiol. Heddiw ffeindiais erthygl ar sut i ddysgu'ch babi chi i siarad. Roedd yn ddiddorol a hefyd rhoi cyfle i mi ddysgu geiriau newydd.

1 comment:

Yvonne said...

I might try that site for some fun things to learn more Italian!