Thursday, July 16, 2015

sŵn dŵr

Mae'r tîm cross country yn rhedeg ar foreau dydd Llun, Mercher ac Iau, ac felly roedd gen i gyfle arall i gerdded o gwmpas yr ysgol y bore 'ma eto tra oeddwn i'n aros am fy mab. Es i at gyfeiriad arall a dod ar draws ffordd sydd yn dal dan ddŵr oherwydd y glaw a gawson ni'n ddiweddar. Roedd y dŵr yn lân yn annisgwyl. Roeddwn i'n sefyll wrth ei ymyl am sbel yn gwrando ar sŵn llonyddol y rhaeadr bach cyn troi'n ôl i fynd ar ffordd arall. 

No comments: