Wednesday, July 15, 2015

gwlith a'r haul

Mae'n boeth. Mae'n fwll. Mae'n fel pe byddech chi'n byw mewn popty'r dyddiau hyn. Roedd yn gymharol gyfforddus pan ddechreuais gerdded y bore 'ma ger yr ysgol, deg munud i saith. Roeddwn i'n medru clywed y gwlith ffres yn yr awyr wrth anadlu. Pan gododd yr haul uwchben y coed tal ar hyd y ffyrdd, fodd bynnag, newidiodd bopeth. Dim ond am saith o'r gloch yn y bore, roedd hi'n ofnadwy o boeth yn barod. Cerddais 20 munud mwy nes dod yn ôl i'r ysgol a gweld fy mab wedi dychwelyd. Roedd yr haul yn adlewyrchu ar y glaswellt gwlyb.

No comments: