Tuesday, July 28, 2015

hanner awr

Hir pob aros, medden nhw, ond does dim rhaid iddo fod yn hir os dach hi'n paratoi ymlaen llaw. Mae Non yn dioddef am hanner awr bob bore yn aros am fws ysgol. Os bydd hi'n defnyddio modd Johan ac Alberto, gall hi droi'r hanner awr yn aur. Yn lle gwrando ar gerddoriaeth ar ei iPod, gall hi wrando ar awdio i ddysgu iaith estron neu bwnc diddorol. Gall hi gyflawni llawer os defnyddith hi'r hanner awr yn greadigol bob bore. 

No comments: